Panorama ståltakpannor

Inget hus klarar sig utan ett tak. Även om valet kan tyckas vara enkelt, för man kan ju undra vad kan det vara för skillnad på vanliga takpannor, så visar det sig att det enkla valet är desto svårare. På marknaden finns det flera olika typer av material för takbeklädnad och dessutom kommer det nya produkter. En ny panorama plåttakpanna har nu kommit ut på marknaden och den är alltmer populär bland kunderna. Speciellt bland dessa kunder som är mycket angelägna om att få ett estetiskt och vackert tak. Vad gäller själva konstruktionen så utmärks denna stålpanna med en speciell räffla. Enskilda pannor kopplas ihop och skapar någon sorts moduler och räfflorna som går i varandra och tillpassas gör att montagearbetet är mycket enkelt. Själva montaget sker enligt ”snabba lås” principen. En sådan konstruktion garanterar dessutom större hållbarhet. Konstruktionen blir styvare och kompenserar spänningar som uppstår till följd av termisk utvidgning. Dessutom ser hela taket mycket elegant ut.

  • tags

Related Posts