Tak

I dagens läge kan man utnyttja material och utföranden som gör att taket blir både en hållbar och solid konstruktion samt en intressant arkitektonisk lösning. Projektet kan innehålla element i olika färger och nyanser, vilket gör att taket kan lätt anpassas till byggnadens utseende och stil samtidigt som de mest krävande kraven från kunden kan uppfyllas. Bland takmaterial väljs idag först och främst de lättaste, hållfasta och mycket estetiska material. Fortfarande använder man både takspån, skiffer och halm med dessa får sin användning i objekt som av olika anledningar ska emanera med ett specifikt klimat och karaktär. Bland moderna lösningar finns den populära plåttakpannan, trapetsplåt, sandwichelement och många fler. Enkelt montage och snabbt utförande är viktiga aspekter, likaså täthetsgaranti utan att tilläggslösningar måste tillämpas. Viktiga är också hållfasthet och väderbeständighet.

Utvecklats baserat på http://www.balex.eu/sv/

  • tags

Related Posts