Thermano värmeisolerande polyuretanpaneler

Polyuretanpaneler tillämpas i värmeisoleringskonstruktioner, där maximal värmeisolering måste garanteras. Bland tillgängliga isoleringsmaterial hör Thermano paneler till det mest erkända och populära både i Europa och USA. Panelerna visar maximala värmeisolerande polyuretanpaneler  egenskaper eftersom all värme hålls kvar i byggnaden. Detta gör att man kan spara 40% mot tidigare förbrukning. Panelen är så pass universal att den kan tillämpas i många byggnader med olika konstruktioner och tillämpningsområden. Thermano infiltrerar inte luft och släpper inte igenom fukt vilket gör att luften inomhus är frisk och fräsch. Material som används för tillverkning av denna typ av polyuretanpaneler är av mycket hög kvalitet och garanterar många års användning utan att de ursprungliga värdena ändras. Dessa paneler garanterar bestämt bättre effektivitet.

  • tags

Related Posts