Z och C lättbalkar

Diverse typ av lättbalkar passar ypperligt till utförande av konstruktioner och skelett som måste behålla sin lätthet både fysiskt och visuellt. Balkarna tillämpas därför i nyttighetsobjekt med olika utrymmen och ändamål men också i villor och bostadshus för uppförande av takstolar, tak och andra lätta balkkonstruktioner med möjlighet att genomföra nödvändiga installationer, inklusive tilläggsisolering om sådan krävs. Professionellt utförda konstruktioner baserar på tillämpningen av högkvalitativa material, allt för en säker användning och exploatering av objektet, hållfasthet, beständighet och mekaniska egenskaper. Balkarna anpassas även estetiskt så att given konstruktion motsvarar dagens moderna byggnation. Projekt som uppfyller kraven från de mest krävande kunderna med hänsyn till individuella önskemål, beroende på vald konstruktion.

  • tags

Related Posts